Temaområden

Bostaden – (hus, rum, möbler, husgeråd)
Bostaden: ordkunskap
Bostaden: övningar
Bostaden: filmer

Ekonomi och samhälle – (pengar, budget, politik)
Ekonomi och samhälle: ordkunskap
Ekonomi och samhälle: övningar
Ekonomi och samhälle: filmer

Familjen – (familj, släkt)
Familjen: ordkunskap
Familjen: övningar
Familjen: filmer

Geografi och väder – (städer, länder, världsdelar, karta, väder)
Geografi och väder:ordkunskap
Geografi och väder: övningar
Geografi och väder: filmer

Handel (kläder, mat, affär)
Handel: ordkunskap
Handel: övningar
Handel: filmer

Natur (växter, djur, allemansrätten, miljö)
Natur: ordkunskap
Natur: övningar
Natur: filmer

Sport och fritid
Sport och fritid: ordkunskap
Sport och fritid: övningar
Sport och fritid: filmer

Tid och mängd (klockan, dagar, månader, vikt, längd, antal)
Tid och mängd: ordkunskap
Tid och mängd: övningar
Tid och mängd: filmer

Utbildning

Vård och hälsa

Yrken

Annonser