Grammatik

Ordklasser:
Substantiv
Adjektiv
Verb
Pronomen
Prepositioner
Räkneord
Adverb
Interjektioner
Konjunktioner

Satsdelar:
Predikat
Subjekt
Objekt
Adverbial

Annonser